/

Freelance Recruiter

Hanoi, Vietnam

TDT Asia là một công ty Công nghệ, thuộc Tập đoàn Tài Chính Phillip Capital. Với sản phẩm chính là các hệ thống CNTT trong mảng Fintech, TDT Asia cần bổ sung nguồn lực nhân sự chất lượng cao cho các dự án của công ty. Khi là một Freelance Recruiter của TDT Asia, bạn sẽ có cơ hội không chỉ nâng cao thu nhập của mình mà còn có cơ hội tham gia những hoạt động teambuilding, liên hoan hay những chương trình đào tạo đặc biệt dành riêng cho TDTers.

 

Responsibilities

Tìm kiếm ứng viên phù hợp

Giới thiệu thông tin về công ty cho UV

Contact UV để process các quy trình PV

Challenges

Các jobs tuyển dụng đa dạng

Mở rộng mối quan hệ trong mảng CNTT, Finance

Thu nhập KHỦNG

Must Have

Bạn là Recruiter trong mảng IT/ Developer...

Thích mang lại những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho mọi người

Thích mở rộng Network

BENEFITS

1. Ứng viên tới PV: 100.000/UV.  Trong tháng nếu có từ 4 UV tới PV trở lên, thưởng 300.000 và 100.000/UV

2. Với các UV trúng tuyển, căn cứ trên mức lương để xác định thưởng:

- UV có mức lương <10.000.000 VND => Thưởng 3.000.000 VNĐ

- UV có mức lương từ 10.000.000 tới 20.000.000 VNĐ => Thưởng 6.000.000 VNĐ

- UV có mức lương trên 20.000.000 VNĐ => Thưởng 10.000.000 VNĐ