TDT Asia

CÙNG BẠN KHAI PHÁ VÀ TẠO NÊN BƯỚC PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0

Giá trị cốt lõi

Cung cấp giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề của xã hội.

Vì sao chúng tôi khác biệt?

“Phẳng nhất có thể, cứ đúng mà làm”

Khơi nguồn sáng tạo, hiện thực hóa ước mơ

“Các giải pháp mang tính cộng đồng”

Ý nghĩa logo

Logo của TDT ASIA được thiết kế bằng sự kết hợp giữa các hình khối mang trong mình những ý nghĩa nhất định. Biểu tượng của công nghệ IoT và Industry 4.0 được nằm gọn trong vòng tròn khép kín biểu trưng cho sức mạnh lan tỏa của công nghệ tới cộng đồng, cùng với mục tiêu của những con người có tâm và đồng tâm để kiến tạo xã hội, kết nối mọi người, vì sự phát triển lâu dài và bền vững của toàn cầu.