TDT Asia

CÙNG BẠN KHAI PHÁ VÀ TẠO NÊN BƯỚC PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0

Giá trị cốt lõi

Một chút chia sẻ về Core Values của TDT Asia.

Khi thêm Asia phía sau TDT, ngoài việc chỉ dấu thị trường của chúng ta sẽ là Global, phía đằng sau nó còn ẩn chứa một số thông tin về giá trị cốt lõi của tổ chức mà anh nghĩ rằng đã có lúc công ty truyền tải chưa đầy đủ cho anh em.

A (trong Asia) - Accompany - Đồng Hành

Tổ chức luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành viên. Mentor luôn cần đồng hành cùng Mentee vượt qua những giai đoạn khó khăn bỡ ngỡ ban đầu. Anh luôn đồng hành cùng các em trên con đường phát triển đột phá tới đây. Chúng ta không thể đồng hành cùng nhau nếu thiếu sự cảm thông, thấu hiểu và đoàn kết. Do vậy TDT sẽ không nhân nhượng trước bất cứ hành động bè phái nào gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ.

S (trong aSia) - Secret Information - Thông tin bảo mật của công ty

Không tiết lộ thông tin bảo mật của công ty bao gồm thông tin tài chính (thu nhập) của chính bản thân thành viên, thông tin tài chính của công ty (doanh số, khách hàng), kỹ thuật của dự án (mã nguồn, lõi công nghệ), thông tin bảo mật của client (thông tin tài chính, thông tin khách hàng tổ chức, cá nhân, thông tin bảo mật liên quan trong NDA). Giữ vững giá trị cốt lõi này là yếu tố sống còn đối với lĩnh vực hoạt động cung cấp các sản phẩm TÀI CHÍNH của TDT.

Do vậy việc tiết lộ thông tin bảo mật cho đồng nghiệp hay bạn bè thân quen đã vi phạm giá trị cốt lõi này và TDT cũng không nhân nhượng, anh cũng hoàn toàn không nhân nhượng. Một khía cạnh khác, việc để nhân sự khác biết thu nhập của mình cũng là gián tiếp gây hiềm khích chia rẽ nội bộ, vi phạm quy tắc A - Accompany

I (trong asIa) - Integrity - Chính trực

Đây luôn là mục tiêu, kim chỉ nam anh theo đuổi trong cuộc sống và đang được áp dụng trong TDT. Anh sẽ đưa một vài ví dụ thực tế tại TDT trong quá khứ và cũng xảy ra một vài ngày gần đây để chúng ta hiểu được thế nào là Chính trực

Một bạn ITA cũ đã sử dụng tài nguyên AWS của công ty để cài đặt các hệ thống website cá nhân cho mục đích thu lợi cá nhân. Hành động này là KHÔNG chính trực

Một bạn nhân sự BA cũ sau rời khỏi công ty, vẫn liên tục tác động để các nhân sự dự án mà bạn nghỉ rời khởi công ty, dù ảnh hưởng gián tiếp hay trực tiếp đến dự án thì anh vẫn coi là KHÔNG chính trực.

Một bạn PC, BA gần đây lấy dự án ngoài về, sử dụng tài nguyên của tổ chức (và lôi kéo các nhân sự khác) để tư lợi cá nhân, dù chỉ là thu về 1 đồng cũng là KHÔNG chính trực

A (trong asiA) - Action

Có thể ngay lúc này đúng, nhưng sau 6 tháng không còn đúng nữa, chúng ta cần điều chỉnh. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải có Action. Tổ chức chỉ có thể phát triển nếu chúng ta luôn hành động, không hành động ta không thể biết đúng hay sai. Một từ anh hay nói vui là Leader cần lội ruộng cùng anh em, sâu xa cũng là một phần của Action

Vì sao chúng tôi khác biệt?

“Phẳng nhất có thể, cứ đúng mà làm”

Khơi nguồn sáng tạo, hiện thực hóa ước mơ

“Các giải pháp mang tính cộng đồng”

Ý nghĩa logo

Logo của TDT ASIA được thiết kế bằng sự kết hợp giữa các hình khối mang trong mình những ý nghĩa nhất định. Biểu tượng của công nghệ IoT và Industry 4.0 được nằm gọn trong vòng tròn khép kín biểu trưng cho sức mạnh lan tỏa của công nghệ tới cộng đồng, cùng với mục tiêu của những con người có tâm và đồng tâm để kiến tạo xã hội, kết nối mọi người, vì sự phát triển lâu dài và bền vững của toàn cầu.